Jeneth Rundle

Anantasana

Virabhadrasana II

anantasana by Jeneth Rundle jeneth rundle


Maricysana II

Parsvakonasana

jeneth rundle looking away parsvanasana by Jeneth Rundle


Ustrasana

Virabhadrasana I

jeneth rundle Jeneth Rundle

Photos by Michael McClure